Trang chủChính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Xin chào, Chính sách quyền riêng tư này giải thích những thông tin nào của bạn sẽ được Poster.vn thu thâp khi bạn sử dụng dịch vụ trên website. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai ngoài những bên thứ 3 (bắt buộc) được mô tả trong chính sách quyền riêng tư này.

Cách chúng tôi thu thập thông tin cá nhân

Thông tin do người dùng cung cấp: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân trực tiếp khi bạn chủ động cung cấp cho chúng tôi thông qua các dịch vụ trên trang web. Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi qua trang web, bạn đồng ý cho chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin đó theo chính sách này và điều khoản người dùng của từng trang web. Bạn có khả năng cung cấp thông tin cá nhân khi bạn hoàn thành đăng ký thành viên trên trang web của chúng tôi, điền vào khảo sát hoặc gửi thông tin liên lạc cho chúng tôi. Nếu bạn chọn không cung cấp thông tin cá nhân, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi và bạn không thể thực hiện các giao dịch hoặc truy cập đầy đủ các tính năng có sẵn thông qua Trang web của chúng tôi.

Thông tin tệp nhật ký: Thông tin tệp nhật ký được trình duyệt của bạn tự động báo cáo mỗi khi bạn truy cập một trang web. Khi bạn sử dụng Dịch vụ, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi lại thông tin tệp nhật ký nhất định. Các nhật ký máy chủ này có thể bao gồm thông tin như yêu cầu web của bạn, địa chỉ Giao thức Internet (“IP”), loại trình duyệt, trang giới thiệu/thoát và URL, số lần nhấp và cách bạn tương tác với các liên kết trên Dịch vụ, tên miền, trang đích, các trang đã xem và các thông tin khác như vậy.

Dịch vụ của bên thứ ba: Poster.vn sử dụng các dịch vụ phân tích của bên thứ ba bao gồm Google Analytics để giúp hiểu việc sử dụng dịch vụ. Các dịch vụ này thu thập thông tin do trình duyệt của bạn gửi như một phần của yêu cầu trang web, bao gồm cookie và địa chỉ IP của bạn và việc sử dụng thông tin này của họ được điều chỉnh bởi Chính sách quyền riêng tư của họ.

Cách Poster.vn sử dụng thông tin cá nhân?

Nói chung, Người dùng có thể duyệt Trang web mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Nếu Người dùng đăng ký trên Trang web, dữ liệu được thu thập sẽ được tích hợp vào một tệp trong Poster.vn để quản lý trang web, cung cấp dịch vụ của trang web, cung cấp một số chức năng nhất định liên quan đến trang web trạng thái của Người dùng (ví dụ: danh sách tải xuống) và gửi thông tin cho Người dùng về Dịch vụ của Poster.vn thông qua các bản tin (người dùng có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào từ tài khoản của họ).

Poster.vn không thu thập thông tin về tuổi hoặc ngày sinh của Người dùng khi họ đăng ký. Do đó, không có biện pháp xử lý cụ thể nào dành cho người dùng chưa đủ tuổi.

Quyền của người dùng đối với việc truy cập, sửa đổi, hủy bỏ hoặc phản đối

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn miễn là tài khoản của bạn còn hoạt động hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn.

Nếu bạn muốn xóa tài khoản của mình hoặc yêu cầu chúng tôi không sử dụng thông tin của bạn nữa để cung cấp dịch vụ cho bạn, hãy liên hệ với chúng tôi tại info@poster.vn.

Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn trong vòng 30 ngày. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của bạn khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

Từ chối/Chỉnh sửa: Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ (a) chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin cá nhân của bạn; (b) ngừng gửi email đến địa chỉ email của bạn; và/hoặc (c) vô hiệu hóa tài khoản của bạn để ngăn chặn bất kỳ giao dịch mua nào trong tương lai thông qua tài khoản đó

Chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn như thế nào?

Chúng tôi quan tâm đến tính toàn vẹn và bảo mật của thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn truyền tới Poster.vn hoặc đảm bảo rằng thông tin của bạn trên Dịch vụ không thể bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy do vi phạm bất kỳ biện pháp bảo vệ, kỹ thuật hoặc quản lý nào của chúng tôi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về chức năng hoặc các biện pháp bảo mật của bất kỳ bên thứ ba nào. Để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của bạn, chúng tôi thực hiện các bước hợp lý (chẳng hạn như yêu cầu mật khẩu duy nhất) để xác minh danh tính của bạn trước khi cấp cho bạn quyền truy cập vào tài khoản của mình.

Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin tài khoản và mật khẩu duy nhất của mình.