Trang chủChính sách sử dụng Cookie

Chính sách sử dụng Cookie

Chính sách này cung cấp cho bạn thông tin về cookie và các công nghệ theo dõi khác. Chính sách này có thể được cập nhật vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách công khai các nội dung thay đổi trên trang web này. Bạn nên xem lại Chính sách này một cách thường xuyên để cập nhật các thay đổi.

Cookies là gì?

Cookie giúp bạn tránh được rắc rối khi nhập lại một số thông tin nhất định trong một số khu vực đăng ký, giúp cung cấp thông tin về nội dung cụ thể cho bạn và theo dõi phần nào của trang web là phổ biến nhất. Cookie là một tệp dữ liệu mà máy chủ trang web của chúng tôi hoặc của một trong các nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác bên thứ ba của chúng tôi có thể gửi đến máy tính của bạn khi bạn truy cập một trong các trang web của chúng tôi. Tệp dữ liệu này sau đó được lưu trữ trên máy tính của bạn.

Những loại thông tin cá nhân nào được thu thập thông qua việc sử dụng cookie?

Cookie có thể lấy thông tin nhận dạng máy tính hoặc trình duyệt của bạn, bao gồm ID thiết bị, địa chỉ IP và / hoặc ID quảng cáo, cũng như thông tin liên quan đến lịch sử duyệt web của bạn. Thông tin chúng tôi thu được thông qua việc sử dụng cookie có thể được kết hợp với dữ liệu cá nhân khác liên quan đến bạn.

Chúng tôi sử dụng những loại cookies và công nghệ theo dõi nào và cho những mục đích gì?

Hầu hết các trình duyệt internet đều cho phép bạn thay đổi cài đặt trình duyệt để thông báo cho bạn khi bạn nhận được cookie, điều này cho phép bạn chọn chấp nhận cookie hay tự động từ chối tất cả cookie. Lưu ý rằng việc làm như vậy có thể ảnh hưởng đến chức năng của một số phần trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn đã chấp nhận cookie trước đây, bạn có thể sử dụng cùng các cài đặt trình duyệt để từ chối các cookie đó nếu bạn thay đổi quyết định. Ngoài ra, một số trang web của chúng tôi có thể sử dụng các công cụ phân tích của bên thứ ba để thay mặt chúng tôi thu thập và quản lý các Cookie hiệu suất. Một số công cụ cụ thể mà chúng tôi sử dụng là Google Analytics, như được mô tả bên dưới:

  • Google Analytics: Các trang web của chúng tôi có thể sử dụng một số tính năng hiển thị quảng cáo của Google Analytics, tính năng này thu thập thông tin thông qua cookie, bao gồm Tiếp thị lại với Google Analytics và báo cáo Nhân khẩu học và Sở thích. Nếu bạn muốn chọn từ chối việc các cookie này sử dụng thông tin của bạn, vui lòng sử dụng công cụ chọn không tham gia của Google, có sẵn tại đây: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Liên Hệ

Đối với bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi liên quan đến Chính sách Sử Dụng Cookie này, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các kênh liên lạc được cung cấp trên website.

Chúng tôi rất trân trọng việc bạn sử dụng trang web của Poster.vn và chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin của bạn với mức độ cao nhất.